Login school

Login leerling

Over ons

Wie zijn wij

Veiligheidsmonitorscholen is een initiatief van Deschoolmonitor B.V., onderdeel van de erkende Mbo-instelling Find Opleidingen. Als school zijn wij bekend met de toezichtkaders binnen het onderwijs en hebben ervaring met verantwoording richting de Inspectie van het Onderwijs.

Visie

Onze visie is dat het verzamelen van kwalitatieve informatie, die structureel bijdraagt aan de verbetering van uw beleid en verantwoording, het belangrijkste uitgangspunt dient te zijn voor uw monitoring.

Missie

Onze missie is het creëren van een kwalitatief hoogstaand informatie-platform door middel van het monitoren van de sociale veiligheid en het welbevinden van de PO- en VO-leerlingen in Nederland, opdat scholen hun beleid ten aanzien van sociale veiligheid kunnen bevorderen.

Doelgroepen

De Wet Sociale Veiligheid heeft betrekking op het primair (speciaal) onderwijs en voortgezet (speciaal) onderwijs, daarvoor is VMS ® ontwikkeld. Alle onze overige instrumenten zijn ook inzetbaar voor zowel PO, VO, Mbo en Hbo.

Partners

R. Nagelkerke - Delta-onderwijs
IC10 - IC10 Made
drs. R. Rupp - RITC

Wij staan open voor partnerships zolang onze visie en doelgroepen op elkaar aansluiten.

Partners

Deschoolmonitor B.V. vindt maatschappelijke betrokkenheid belangrijk en daarom steunen wij het goede doel KiKa. KiKa heeft ten doel het werven van fondsen voor vernieuwend onderzoek en andere activiteiten op het gebied van kinderkanker, gericht op minder pijn, strijd, meer genezing en kwaliteit. Deschoolmonitor B.V. doneert per ingevulde enquête een bedrag aan KiKa en is zo maatschappelijk betrokken.

Instrumenten & Diensten

VEILIGHEIDSMONITOR SCHOLEN
OUDERTEVREDENHEIDSONDERZOEK
STUDENTENTEVREDENHEIDSONDERZOEK
UW SCHOOLENQUÊTE
SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN
BEGELEIDING EN ADVIES

Werkwijze

Routing

Unieke code
De school krijgt van ons een unieke code voor iedere leerling. Deze code is achteraf niet te herleiden naar de leerling die de code ontvangen heeft.

Distributie
De school verspreidt de code middels een brief die via onze website gegenereerd kan worden voor het aantal benodigde leerlingen. Het enige dat de school hoeft te doen is zorgen dat iedere leerling (of ouder/voogd) een brief krijgt.

Invullen monitor
Deze brief kan mee naar huis genomen worden zodat ouder(s) of voogd(en) (afhankelijk van de leeftijd van de leerling) samen met de leerling de monitor kunnen invullen via het internet Voor de bovenbouw en VO is het ook mogelijk de leerling m.b.v. de code de vragen zelf te laten beantwoorden, desgewenst op school.

Rapportage
Nadat de monitor is ingevuld worden de gegevens door ons verwerkt tot een overzichtelijk rapport waaruit direct blijkt hoe uw school scoort ten aanzien van sociale veiligheid.

Maatwerk

Met het instrument Uw Schoolenquête kunt u bovendien gebruik maken van hetzelfde platform, om alle door u gewenste gegevens te verzamelen van uw school. Deze enquêtes worden geheel op maat verzorgt in overleg met u en op grond van uw wensen.

Met dit instrument kunt u alle onderwerpen aangaande uw school en omgeving, die niet terugkomen in onze andere instrumenten, monitoren.

Hierdoor kunt u het beleid nog beter aanpassen aan de wensen van de leerlingen, ouders/voogden en leraren. Dit alles komt de (leer)prestaties ten goede. Immers, de school moet een plek zijn waar ouders hun kinderen met een gerust hart naartoe sturen en leraren graag werken.

Uw voordelen

Met onze web-based instrumenten garanderen wij absolute anonimiteit, waarbij op een efficiënte en effectieve manier kwalitatieve rapporten worden gegenereerd die bijdragen aan het beleid van de scholen om de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten te bevorderen. Scholen worden nagenoeg ontzorgd doordat Deschoolmonitor B.V. gebruiksvriendelijke instrumenten heeft ontwikkeld voor de leerlingen en ouders/voogden die voldoen aan de gestelde eisen.

- Wij garanderen absolute anonimiteit, dat wil zeggen dat er geen rapportages worden aangeleverd aan scholen waaruit de gegevens van andere individuele scholen kunnen worden herleid. Ook op leerling-niveau is anonimiteit geborgd. 
- Wij garanderen beveiligde protocollen (SSL) zodat uw gegevens niet van buitenaf door anderen benaderbaar zijn.

- Scholen hoeven nagenoeg niets meer te doen. Na het verspreiden van de briefjes met de unieke inlogcode per leerling hoeft u alleen nog maar te wachten tot u het rapport van ons ontvangt.

- Onze instrumenten worden getoetst door deskundigen en zo nodig geregistreerd bij de daartoe aangewezen instanties (bijvoorbeeld Cotan). 
- Onze vragenlijsten worden regelmatig aangepast om zodoende aansluiting te houden met datgeen het Ministerie van Onderwijs voorschrijft vanuit het toezichtkader of de wetgeving.

Met het instrument Uw Schoolenquête kunt u bovendien gebruik maken van hetzelfde platform, om alle door u gewenste gegevens te verzamelen van uw school. Deze enquêtes worden geheel op maat verzorgd in overleg met u en op grond van uw wensen.

- Aangezien wij u volledig ontzorgen v.w.b. verspreiding, verwerking en analyse van alle door u gewenste of voor u benodigde informatie, is er sprake van een significante kostenbesparing t.o.v. een regulier proces van data-inzameling (zelf ontwikkelen, verspreiden, analyseren etc.).

- Wij maken gebruik van een web-based instrument. Hierdoor bespaart u tijd en het instrument is hierdoor voordelig.